Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi, öğrencilere, öğrenim gördükleri kentin kültürünü tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek amacıyla 25 Aralık 2009 yılında açılmıştır.

Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı zemin katında yer alan müzede Gaziantep arkeolojisi, orijinal kültür varlıkları ve belgelerle örnekler sunularak kronolojik anlatımla tanıtılmaktadır.

Kentin kültür yaşamının bölümler halinde ele alındığı müzede; “Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler”, Antep Ağzı ve Dil Özellikleri”, Şehrin Hayatında Önemli Olaylar”, “Aile Hayatı, Günlük Hayat, Özel Günler”, “Çocuk Oyunları ve
Oyuncakları”, “Eğlence Hayatı”, “Fotoğrafçılık” ve “Karagöz Oyunculuğu” gibi kesitler yer almaktadır.

Kendi öğrencilerine yönelik faaliyette bulunan “Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi “ 25 Aralık 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müzenin teşhir mantalitesi, Gaziantep Şehrinin kültürünü ortaya koymak, burada yaşayalara geçmişi hatırlatmak, unutturmamak ve yabancı ziyaretçilere de Gaziantep’i tanıtmaktır.

Müzede, Gaziantep şehri esas alınarak, bu şehrin ortaya çıktığı 12. yüzyıldan itibaren günümüze kadar geçirdiği kültür evrelerinden gelen ve yaşam tarzını, el sanatlarını, ev sanatlarını ve gündelik hayatını yansıtan somut kültür varlıklarının sergilendiği koleksiyonlar yer almaktadır.

Müzenin koleksiyonları arasında Gaziantep ve çevresinden toplanarak bağışlanmış olan fosiller de önemli bir yer tutmaktadır. Müzede ayrıca bir Laboratuar/Atolye bölümü yer almakta ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin Müzeoloji dersleri için iyi bir pratik uygulama alanı oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir